Kredyty Frankowe

KREDYTY FRANKOWE

Reprezentacja Klientów w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu zawartych umów kredytowych indeksowanych kursem CHF oraz denominowanych do kursu CHF.

Pomagamy Klientom w uzyskaniu zwrotu nadpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych (w przypadku spłaty kredytu), jak również w obniżeniu ich wysokości (w przypadku trwających umów kredytowych), w związku ze stosowaniem przez banki niedozwolonych klauzul umownych (klauzule abuzywne).

Oferujemy:
1. wsparcie dla Klienta na etapie przedsądowym – negocjacje z bankiem, przygotowywanie propozycji ugodowych (w tym projektu ugody);
2. sporządzanie zawezwań do próby ugodowej przeciwko bankom (przerwanie biegu terminu przedawnienia);
3. sporządzanie pozwów i kierowanie spraw o zapłatę/stwierdzenie nieważności umów kredytowych do sądu;
4. reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym przez sądami wszystkich instancji.