Agnieszka Wojciechowska

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA
RADCA PRAWNY

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła kurs prawa międzynarodowego organizowany przez Catholic University of America. Autorka monografii pt: „Proces zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”. Obsługą prawną zajmuje się od 1999 r., współpracowała ze znaną krakowską kancelarią prawną, pracowała również na rzecz spółek sektora IT. Od 2006 r. do 2018 r. Członek a następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Solidex S.A., w latach 2009 – 2013 Przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Halcash CEE Sp. z o.o. Członek OIRP w Opolu. Włada językiem angielskim.

Koordynowała i uczestniczyła w projektach kapitałowych związanych z wejściem inwestorów zagranicznych na rynek polski w sektorze IT, branży chemicznej, gospodarki komunalnej. Negocjowała kontrakty współpracy z globalnymi producentami oprogramowania oraz dostawcami zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Reprezentowała Klientów w toku postępowań o uzyskanie zamówienia publicznego.

Aktualnie w Kancelarii odpowiedzialna za projekty wdrożeniowe RODO, a także świadczy wsparcie jako IOD dla Klientów. Posiada bogate doświadczenie związane z szeroko rozumianym obrotem i rynkiem nieruchomości, na bieżąco doradza Klientom w kontraktach gospodarczych dla rozlicznych branż. Koordynuje całość spraw związanych z premiami kompensacyjnymi dla Klientów Kancelarii.

Specjalizacje
Ochrona danych osobowych
Prawo nieruchomości
Kontrakty w obrocie gospodarczym
Prawo korporacyjne
Premie kompensacyjne

Inwestycje budowlane (proces inwestycyjno-budowlany)

Prywatnie interesuje psychologią z nurtu tzw. uważnej obecności (mindfulness). Ceni sobie zasady slow life i stara się je praktykować w życiu codziennym. Interesuje się malarstwem, uwielbia zwiedzać muzea. Docenia dobre czerwone wino.

Motto zawodowe – Sztuka życia polega mniej na eliminowaniu naszych problemów, a bardziej na rozwijaniu się dzięki nim. Bernard Baruch Uważa, że tak prywatnie, jak i zawodowo, nie unikniemy wszystkich raf i problemów, ale należy się konsekwentnie i świadomie z nimi mierzyć. Aby wzmocnionym, bogatym o wnioski rozwijać się i zmierzać ku wyznaczonym celom.