Dużym problemem dla właściciela kamienicy jest zapewnienie właściwego systemu ogrzewania, który będzie efektywny finansowo zarówno z punktu widzenia montażowego  – koszt dla właściciela – jak i eksploatacyjnego – zapewniający możliwie najniższe opłaty z tym związane po stronie lokatorów kwaterunkowych jak i najemców wolnoczynszowych (komercyjnych). Sposób ogrzewania lokalu ma duży wpływ na wybór oferty najmu po stronie potencjalnego najemcy, co przy aktualnych kosztach mediów i wysokiej inflacji nie może dziwić.

Z punktu widzenia właściciela kamienicy taki remont to ogromny budżet do zgromadzenia na pokrycie kosztów m.in. utworzenia kotłowni, rozprowadzenie instalacji (piony) oraz w ramach poszczególnych lokali: zakupu i montażu grzejników, wymienników ciepła i innych elementów całości instalacji.

Właściciel reprezentacyjnej kamienicy w Częstochowie, położonej w rejonie głównej arterii komunikacyjnej miasta, tj. Alei Najświętszej Maryi Panny zadecydował o pozyskaniu refinansowania z BGK na koszty remontu kamienicy w tym zakresie. W tym wypadku zgromadzenie całości dokumentacji dotyczącej lokatorów kwaterunkowych, decyzji
o przydziale i innych wymaganych zabrało trochę czasu. Włożony trud zaprocentował
uzyskaniem znaczących środków na to przedsięwzięcie remontowe.

Dzięki temu kolejny obiekt w historycznym centrum miasta uzyska nową funkcjonalność, a w sezonie grzewczym zapewni nową jakość użytkowania dla lokatorów, najemców jak również właściciela.