Ewelina Rogozińska

EWELINA ROGOZIŃSKA
APLIKANT RADCOWSKI

Aplikant radcowski. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł magistra uzyskała broniąc, pisaną pod opieką prof. Jana Zimmermanna, pracę magisterską z zakresu prawa administracyjnego na ocenę bardzo dobrą. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, prawie gospodarczym oraz w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w krakowskich renomowanych kancelariach, wykonując czynności z zakresu obsługi prawnej zarówno podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak i klientów indywidualnych. Była zaangażowana w szereg postępowań sądowych oraz uczestniczyła w tworzeniu strategii procesowych w skomplikowanych sporach z zakresu prawa cywilnego. W swojej karierze zawodowej zajmowała się reprezentacją Wierzycieli na etapie polubownym, dochodzeniem roszczeń pieniężnych, a także nadzorem nad postępowaniami egzekucyjnymi. Posiada także bogate doświadczenie w obsłudze obszarów związanych z problematyką nieruchomości, obejmującą analizę ich stanu prawnego, uzgadnianie treści ksiąg wieczystych, a także przygotowywanie transakcji nabywania i zbywania nieruchomości oraz negocjacje umów.

Obsługę prowadzi także w języku angielskim.

Specjalizacje:
Prawo cywilne
Prawo gospodarcze
Postępowania sądowe
Nieruchomości

Prywatnie interesuje się literaturą i kulturą starożytną, a nadto aktywnym spędzaniem czasu i podróżowaniem. W szczególności uwielbia piesze wycieczki górskie, sporty wodne oraz kuchnie śródziemnomorską.

Jej mottem jest: „Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt” – Prawo nie powinno być przedmiotem lektury, lecz interpretacji i zrozumienia. Nie jest to jedynie pusty slogan, lecz priorytet w codziennej pracy, którą wykonuje z pasją i zaangażowaniem. Dużą wagę przykłada do kreatywności, skuteczności oraz do bezpieczeństwa proponowanych rozwiązań.