Uprzejmie informujemy, że po uzgodnieniu z naszymi Klientami, złożyliśmy w ich imieniu skargi do WSA na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji banku. W naszych skargach domagamy się stwierdzenia, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa.

Zgodnie z decyzją BFG w portfelu Getin Noble Bank pozostaną kredyty hipoteczne indeksowane i denominowane do CHF, co w praktyce może w przyszłości utrudnić lub nawet uniemożliwić wyegzekwowania zasądzonych w wyroku na rzecz frankowiczów kwot. Z tego względu zaskarżenie decyzji BFG do WSA może w przyszłości ułatwić dochodzenie przez frankowiczów roszczeń odszkodowawczych od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Niezależnie od tego, rekomendujemy frankowiczom, którzy nie zdecydowali się jeszcze na wstąpienie na drogę sądową, rozważenie podjęcia kroków prawnych w celu przynajmniej ustalenia nieważności umowy.