Jak sfinansować koszty remontu lokalu w kamienicy opuszczonego przez lokatora kwaterunkowego?

To pytanie wielokrotnie zadają sobie właściciele kamienic odnośnie lokali, które zostały opróżnione przez lokatorów. Lokatorzy kwaterunkowi przeważnie zajmowali lokale przez wiele lat, a w związku z tym, iż nie była to ich własność, nie prowadzili żadnych inwestycji
i remontów w lokalach. Dodatkowo, bywa, że nawet nie dokonywali bieżących, drobnych prac naprawczych związanych ze zwykłą eksploatacyjną. To prowadziło do znacznej degradacji tych lokali.

W takiej sytuacji właściciel po odzyskaniu lokalu na potrzeby własnego użytku czy najmu komercyjnego staje przede dużym dylematem jak sfinansować koszt kapitalnego remontu lokalu kwaterunkowego. Skala przedsięwzięcia jest ogromna, bo remont może obejmować wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksową wymianę i rozprowadzenie instalacji, wymianę wyposażenia łazienki, szpachlowanie, malowanie ścian, itd.

Uzyskanie dofinansowania z tytułu wcześniej zajmowanych lokali kwaterunkowych na pokrycie kosztów remontu generalnego wybranego lokalu / lokali w obrębie budynku kamienicy może pokryć w całości lub części te koszty w zależności od kwoty uzyskanej premii kompensacyjnej.

Takie działania podjął właściciel zabytkowej, historycznej kamienicy w prestiżowej lokalizacji w obrębie Starego Miasta w Krakowie, zaledwie kilka kroków od Rynku.

Opuszczony przez lokatora lokal kwalifikował się do kapitalnego remontu; przykładowo piękna kilkudziesięcioletnia oryginalna, drewniana stolarka drzwiowa była tyle piękna co i istotnie zdewastowana.

Właściciel przy wsparciu kancelarii zgromadził właściwe dokumenty, które pozwalają na ubieganie się o premię kompensacyjną w BGK w 2022.