Uzyskanie środków na sfinansowanie kapitalnego remontu modernistycznej kamienicy, elewacji frontowa i oficyn, w tym pięknych kutych elementów balkonów, było wyzwaniem ze względu na duży rozmiar kamienicy.

Dodatkowo całość finansowania, o które ubiegał się inwestor w ramach wniosku o premię kompensacyjną z BGK, oparte było o wykazanie powierzchni lokali kwaterunkowych oraz okresów zamieszkiwania przez lokatorów kwaterunkowych, prawie wyłącznie w oparciu o prywatne dokumenty z archiwum właściciela i w małym zakresie współtowarzyszące zaświadczenia urzędowe oraz dokumenty architektoniczne.

Wytrwała i konsekwentna kwerenda dawnych dokumentów wykonana przez Kancelarię KWWP, ich właściwe opisanie i zestawienie zaowocowały, gdyż kwota pozyskanej premii jest historycznie jedną z najwyższych w ramach licznych projektów prowadzonych przez kancelarię dla klientów.

Na kwotę premii w tym wypadku duży wpływ miał rozmiar kamienicy, wielość i znaczne rozmiary lokali kwaterunkowych zajmowanych przez lokatorów, ale również determinacja, aby właściwie udokumentować i wykazać do naliczenia premii kompensacyjnej każdy metr kwadratowy zajmowanej przez lokatorów kwaterunkowych powierzchni.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z okolicznościowej publikacji opisującej ten remont. Widok zrewitalizowanej kamienicy: pięknej odnowionej elewacji, więcej mówi o skuteczności tego refinansowania remontu niż tysiąc słów.

 

 

Wygląd budynku po remoncie zachwycił nie tylko nas. Aktualnie ta odnowiona nieruchomość bierze udział w konkursie ministerialnym na zadbany zabytek uwzględniającym wzorcowe renowacje z odtworzeniem oryginalnego, historycznego wyglądu budynku.

Tytułem zachęty dla właścicieli kamienic rozważających remont z refinansowaniem ze środków publicznych warto mieć na uwadze, że premię kompensacyjną z BGK w roku 2022 można rozliczać w sposób bardziej elastyczny niż w uprzednich latach. To pozwala na jeszcze łatwiejsze ponoszenie kosztu remontu w formule refinansowania remontu z BGK.