Karolina Kowalska

KAROLINA KOWALSKA
APLIKANT RADCOWSKI

Aplikantka radcowska. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas studiów angażowała się w liczne inicjatywy studenckie, będąc członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA w Toruniu oraz zarządzając SKN Prawa Bankowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych, zajmując się obsługą korporacyjną spółek oraz doradztwem prawnym dla przedsiębiorców. W 2018 r. rozpoczęła aplikację radcowską. Z Kancelarią związana od 2018 r.

Członek OIRP w Krakowie. Włada językiem angielskim.

W Kancelarii uczestniczy w projektach związanych z wdrażaniem RODO oraz dochodzeniem roszczeń z tytułu tzw. kredytów frankowych. Zajmuje się również obsługą korporacyjną spółek oraz sprawami kontraktowymi, jak np. opracowaniem, opiniowaniem umów dla sektora budowlanego, spożywczego oraz branży kosmetycznej. Prowadzi sprawy windykacyjne. Doradza w sprawach procesu inwestycyjno – budowlanego. Bliska jest jej tematyka prawa rodzinnego. Zajmuje się merytorycznym redagowaniem newsletterów Kancelarii. W zespole Kancelarii najtrafniej przekłada język prawniczy na obrazkowy język prezentacji i broszur.

Specjalizacje
Prawo korporacyjne
Prawo gospodarcze
Prawo budowlane
Prawo rodzinne
Marketing prawniczy

Prywatnie interesuje się rysunkiem fotorealistycznym oraz literaturą klasyczną i samorozwojową. Wolontariuszka Stowarzyszenia Otwarte Klatki.

Motto zawodowe – W swojej pracy w szczególności zwraca uwagę na bieżącą i efektywną komunikację z Klientami. Uważa, że każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia oraz poszukiwania różnych możliwych rozwiązań, aby jak najlepiej spełnić oczekiwania Klientów.