Uprzejmie informujemy, iż 20 lipca SO w Krakowie wydał wyrok, w którym:

– unieważnił umowę EKSTRALOKUM (dawny Kredyt Bank, obecnie Santander Bank Polska),

– zasądził na rzecz naszych Klientów łącznie prawie 340 tys. zł wraz z odsetkami,

– zasądził na rzecz każdego z naszych Klientów po 11 317 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, czyli ponad 22 tys. za I instancję.

Co ciekawe w przedmiotowej sprawie nasi Klienci były przesłuchiwani wyłącznie na piśmie. Ponadto Sędzia nie uwzględniła zarzutów banku dotyczących zarówno potrącenia, jak i zatrzymania. Sędzia już po wstępnej wymianie pism procesowych pomiędzy stronami poinformowała, iż zmierza do wydania wyroku uwzględniającego żądanie pozwu.

Wyrok jest nieprawomocny, bank zapewne złoży apelację.

Sprawę prowadził mec. Szymon Przybyło.

P.S. Dla uważnych: wystąpiliśmy o sprostowanie omyłki pisarskiej przy nazwie banku ;).