Marcin Kania

MARCIN KANIA
RADCA PRAWNY

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magister stosunków międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobył w kancelariach prawnych w Krakowie i jako praktykant w Ministerstwie Sprawiedliwości. Działał jako wolontariusz, udzielając porad prawnych dla Fundacji Academia Iuris. Z Kancelarią związany od 2015 r. W latach 2016- 2018 odbywał aplikację radcowską. W 2019 roku z wynikiem pozytywnym zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych.

Członek OIRP w Krakowie. Włada językiem angielskim i rosyjskim.

W Kancelarii zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców, bieżącym doradztwem prawnym oraz wsparciem dla osób prawnych i fizycznych w sporach sądowych o charakterze cywilnym. Jest zaangażowany w projekty dotyczące ochrony danych osobowych u przedsiębiorców (audyty i dostosowywanie bieżącej działalności do wymogów RODO), obsługi prawnej nieruchomości i regulacji ich stanu prawnego, wzorców umownych w stosunkach gospodarczych, umowami z zakresu własności praw intelektualnych. Wspiera Klientów w negocjowaniu kontraktów tematyce kontraktów gospodarczych. Był delegowany do wykonywania zadań w siedzibie Spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Posiada doświadczenie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. W codziennej pracy dużą wagę przywiązuje do dobrej komunikacji z Klientem.

Specjalizacje:
Prawo korporacyjne
Kontrakty w obrocie gospodarczym
Spory sądowe
Prawo energetyczne
Ochrona dóbr osobistych

Prywatnie interesuje się piłką nożną, kulturą oraz siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych. Inspirację do życia codziennego czerpie z podróży.

Motto zawodowe – W życiu zawodowym bliska jest mu zasada Aequitas sequitur legem (Sprawiedliwość idzie za prawem).