2 września 2021 wbrew oczekiwaniom opinii publicznej oraz dziesiątek tysięcy frankowiczów, Sąd Najwyższy nie zajął się rozpoznaniem zagadnień prawnych dotyczących kredytów frankowych przedstawionych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Na stronie SN opublikowane zostało postanowienie – wydane w pełnym 21-osobowym składzie – w którym Sąd zwrócił się w sprawie III CZP 11/21, na podstawie artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pytania prejudycjalne dotyczące niezawisłości i bezstronności Sądu Najwyższego w obecnym składzie, z uwagi na mające miejsce od wielu miesięcy zawirowania polityczne wokół sposobu powołanie części z sędziów.

W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, że frankowicze stali się ofiarami aktualnego konfliktu wewnętrznego SN, który na skutek bierności, karze im przez kolejne miesiące czekać na wydanie stosownej uchwały (na odpowiedź TSUE należy czekać zwykle od kilku do kilkunastu miesięcy).

Część sędziów wyraziło ubolewanie nad zaistniałą sytuacją oraz skierowało do sądów powszechnych apel z którego wynika, iż w ich ocenie nie ulega wątpliwości, iż sędziowie sądów powszechnych, na których barki spadają obecnie zadania związane z rozstrzyganiem sporów dotyczących kredytów frankowych, potrafią przy wykorzystaniu swojej wiedzy i doświadczenia zawodowego, w sposób sprawiedliwy i zgodny z prawem problemom tym podołać.

Z zaistniałej sytuacji płynie w naszej ocenie jednoznaczne przesłanie. Nie należy w nieskończoność czekać na planowane orzeczenie SN i należy wziąć sprawę w swoje ręce już teraz. Statystyki publikowane na naszym blogu jasno wskazują na to, iż w ponad 90% spraw sądowych frankowicze odnoszą obecnie sukcesy i wygrywają z bankami. Nie warto więc zwlekać ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. Jak widać na chwilę obecne frankowicze nie mają bowiem co liczyć na wsparcie merytoryczne ze strony Sądu Najwyższego. Warte uwagi jest również to, że jak dotąd zdecydowana większość sądów radziła sobie ze sprawami frankowymi bez planowanej uchwały i orzekając na korzyść frankowiczów, uznając dotychczasowy dorobek orzeczniczy TSUE i SN za wystarczający do wydania prawidłowego wyroku.

Jeśli masz wątpliwości co do treści swojej umowy lub rozważasz pozwanie banku skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jakie masz opcje.

Niniejszy wpis ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi porady prawnej.