Prawo do informacji – co musisz wiedzieć?

PRAWO DO INFORMACJI – CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

Zgodnie z raportem firmy doradczej Deloitte podstawą zaufania konsumentów jest etyczne wykorzystywanie przez firmy informacji na ich temat. Przyznaje to aż 69 proc. respondentów. Dlatego tak istotne jest rzetelne wypełnianie obowiązków informacyjnych spoczywających na Administratorze. Świadomość klientów w związku z wejściem w życie RODO nieustannie wzrasta i coraz chętniej korzystają oni z przysługujących im praw. Warto pamiętać, że im więcej informacji udzielimy klientom, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że wystąpią ze skargą do organu nadzoru.

Podmioty, których dane dotyczą powinny być w sposób rzetelny informowane o tym, kto i w jakim celu przetwarza ich dane osobowe, jak długo przetwarzanie będzie trwało, jaka jest jego podstawa prawna, jak można skontaktować się z administratorem oraz jakie prawa przysługują podmiotom i w jaki sposób je realizować.

Trzeba też pamiętać, że prawo do informacji sięga znacznie dalej. Jak pokazują przeprowadzone przez organy nadzoru kontrole, przekazywane przez Administratora informacje muszą być przekazane:

➢ w sposób prosty i zrozumiały – to znaczy, że Administrator powinien dołożyć starań, aby informacje zawarte np. w klauzulach informacyjnych nie były zawiłe czy napisane trudnym do zrozumienia językiem,

➢ w sposób transparentny – oznacza to, że Administrator powinien rzetelnie przekazać wszystkie wymagane przez Rozporządzenie informacje,

➢ w sposób łatwo dostępny – informacje nie mogą być ukryte na stronie internetowej lub wymagać od podmiotów podejmowania skomplikowanych działań, dostęp do informacji powinien być szybki i prosty.

Administrator oprócz informowania o przetwarzaniu danych osobowych z własnej inicjatywy powinien również wdrożyć odpowiednie środki celem umożliwienia podmiotom realizacji ich praw związanych z uzyskaniem informacji na temat ich danych, np. poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania i żądania podmiotów.

Przykładowe pytania, jakie można uzyskać:
❖ Czy przetwarzają Państwo moje dane osobowe?
❖ Skąd mają Państwo mój adres?
❖ Jakie dane Państwo przetwarzają?
❖ Po co Państwu mój adres e-mail?
❖ Czy mogę uzyskać kopię moich danych, które Państwo przetwarzają?