Legal Transformation Forum to cykliczne wydarzenie konferencja szkoleniowo – warsztatowa dla sektora prawnego, głównie adresowana do prawników wewnętrznych działów prawnych spółek oraz przedstawicieli kancelarii prawnych. W tym roku odbyło się ono w dniach 4 – 5 czerwca br. w Warszawie organizowane przez EY, a mec. Agnieszka Wojciechowska uczestniczyła nim jako przedstawiciel kancelarii.

Gdyby chcieć przedstawić kluczowe motywy dominujące w tegorocznych prezentacjach, wystąpieniach, dyskusjach panelowych i rozmowach networkingowych to śmiało można to skonkludować, że prym wiódł obszar zmian technologicznych, kwestie zmiany pokoleniowych, a także stały wątek czyli jak być efektywnym prawnikiem dla klienta.

W ramach tych trzech wiodących tematów, które były poruszane znalazły się:

1. Transformacja technologiczna: Omawiano, jak wykorzystać pełny zasób technologii w pracy prawnika. Przedstawiane były praktyczne wskazówki dotyczące efektywnej implementacji i wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w praktyce prawniczej.

2. Zmiana pokoleniowa: Poruszano temat dostosowania się do nowych realiów, uwzględniając różnice międzypokoleniowe. Wymiana wiedzy i doświadczeń między praktykami prawa była kluczowa, dyskusja dotyczyła tego jak pozyskiwać i zachować młode talenty do zespołu, w tym jak dobrze się komunikować.

W tym wątku w szczególności pochylono się nad pokoleniem Z (genZ) czyli urodzonymi po 1995 roku. Zgodnie z internetowymi definicjami: Nie znają życia bez Internetu i social media. Są otwarci i twórczy, ale niełatwo przychodzi im skupienie uwagi na jednym zadaniu. Ich główne cechy to mobilność, szybka reakcja na zmianyi realistyczne podejście do życia.

Jeśli by pokusić się o podsumowanie tego wątku to zgodzono się że dla prawników Zetek ważny dla dobrej współpracy jest  brak sztywnej hierarchii oraz praca z zachowaniem kultury wartości w modelu partycypacyjnym. Dwa wskazano, że niezależnie od wynagrodzenia za pracę tutaj też bardzo liczy się dla młodszych prawników popularny „challange”. Czyli praca nad nowymi, ciekawymi i rozwijającymi zadaniami, poszerzanie horyzontów, dodatkowo cenią oni kulturę pracy
i bezpieczeństwo psychiczne.

Ten temat bardzo wiąże się z modelem efektywnej obsługi prawnej. Im kancelaria będzie efektywniej klientów obsługiwać tym większa szansa, że będą oni wracali z nowymi projektami i zleceniami oraz „podawali dalej” informację o renomie kancelarii. A to z kolei przysporzy ciekawych spraw dla młodych talentów.

3. Model efektywnej obsługi prawnej: omawiano co jest ważne w pracy dla klienta i tego wewnętrznego  w przedsiębiorstwie, i zewnętrznego współpracującego z kancelarią. To zagadnienie zawsze niezależnie od innego kontekstu lokalnego, czasowego i innych bieżących uwarunkowań jest wiodące, bo sprowadza się do tworzenia modelu współpracy na linii prawnik – klient opartego o zaufanie, profesjonalizm efektywnego finansowo dla obu stron.

W ramach poszerzenia perspektywy uczestników w wątku obsługi prawnej dużo uwagi w trakcie warsztatów i prelekcji poświecono identyfikacji oraz zrozumieniu oczekiwań klientów.

4. Zrozumienie oczekiwań klientów: Celem debaty pokoleniowej prawników, kilku sesji oraz warsztatów było poznanie i zrozumienie oczekiwań klientów.

 Konkludując można wskazać, że klient zawsze oczekiwać będzie wiedzy i informacji na dobrym poziomie, to jest konieczne i oczywiste choć … może nie być wystraczające. Wielu prawników jest świetnymi specjalistami znającymi się doskonale na danej dziedzinie prawa, ale cechą pozytywnie wyróżniającą na tle innych (i jednocześnie jest to oczekiwaniem klientów) jest znajomość branży, w której klient działa, szczere zainteresowanie osiągnięciami, sprawami z życia przedsiębiorstwa klienta zewnętrznego jak i działu klienta wewnętrznego w korporacji / przedsiębiorstwie.

Jednym słowem prawnik ma być prawdziwym partnerem biznesowym, nie ferującym hermetyczne stworzone w branżowym języku opinie, a realnie wspierającym klienta w codziennej działalności, w tym w szczególności w działaniu z ryzykiem prawnym i szerzej biznesowym.

Ciekawa była też konkluzja, iż nie trzeba mieć budżetu, żeby być: uważnym, życzliwym, i dbać o relację z klientem nawet poprzez prosty telefon z dopytaniem jak się miewasz? Bo na koniec dnia za każdą organizacją czy działem przedsiębiorstwa stoi człowiek i dobrze, aby prawnik miał z nim relację. Tutaj bez kontrowersji zgodzono się że świadczenie usług prawnych to działalność mocno relacyjna.

Co się na tę relację składa? Jedna z tez w dyskusji brzmiała, że niezmiennie od czasów Arystotelesa jest to po prostu Logos Etos i Patos. Czy to wystarczy czy jednak warto tę definicję rozbudować? To już pytanie do każdego uczestnika konferencji w powiązaniu z modelem współpracy jaki buduje z klientem.

Bezsprzecznie warto jednak było się wspólnie zastanowić, bo perspektywa różnych prelegentów i uczestników składa się właśnie na usłyszenie szumiącego lasu prawnego. Taka metafora została użyta, abyśmy nie widzieli / nie słyszeli jednego szumiącego drzewa, a zobaczyli cały las z jego różnorodnością.

Zatem, podziękowania dla Organizatorów,  Prelegentów, Uczestników i do zobaczenia w przyszłym roku.