OCHRONA SYGNALISTÓW

Ustawa o ochronie sygnalistów wejdzie w życie 25 września 2024 roku. Do tego czasu przedsiębiorcy, na rzecz których pracę zarobkową co najmniej 50 osób są zobowiązane do wdrożenia przepisów o ochronie sygnalistów. Warto zaznaczyć, że wskazana liczba osób (50) obejmuje zarówno pracowników, jak i inne osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy.

KLUCZOWE OBOWIĄZKI DLA TWOJEJ FIRMY ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE SYGNALISTÓW

Ustawa o ochronie sygnalistów nakłada ej szereg obowiązków do których zaliczyć w szczególności należy:

 1. Ustanowienie Kanałów Zgłaszania Nieprawidłowości:
 • Utworzenie co najmniej jednego wewnętrznego kanału komunikacji dla sygnalistów.
 • Zapewnienie, że kanały te są bezpieczne, poufne i łatwo dostępne dla pracowników.
 1. Opracowanie Procedur Ochrony Sygnalistów:
 • Stworzenie wewnętrznych procedur zgłaszania nieprawidłowości.
 • Określenie procedur postępowania z zgłoszeniami.
 1. Informowanie Pracowników:
 • Przekazanie pracownikom informacji o istniejących kanałach zgłaszania oraz przysługujących im prawach.
 • Regularne szkolenia i kampanie informacyjne na temat ochrony sygnalistów.
 1. Monitorowanie i Raportowanie:
 • Prowadzenie rejestru zgłoszeń i monitorowanie przestrzegania procedur.
 • Przekazywanie raportów odpowiednim organom nadzorczym, jeżeli wymaga tego ustawa.
 1. Zapewnienie Ochrony Sygnalistom:
 • Ochrona sygnalistów przed działaniami odwetowymi.

NASZE USŁUGI DLA TWOJEJ FIRMY

Kancelaria wspiera przedsiębiorców w prawidłowym i efektywnym czasowo i kosztowo wdrożeniu nowych rozwiązań dotyczących ochrony sygnalistów.

Oferujemy szeroki zakres usług, w tym m.in.:

Przygotowanie i Wdrożenie Procedur

 • Kompleksowa pomoc w opracowaniu oraz wdrożeniu procedur zgłaszania nieprawidłowości obejmującej sporządzenie wymaganego prawem regulaminu oraz wytycznych określających zasady prowadzenia postępowania po dokonaniu zgłoszenia przez sygnalistę.
 • Zapewniamy, że przygotowane z naszą pomocą procedury są zgodne z ustawą
  oraz dostosowane do specyfiki Twojej firmy.

Szkolenia i Doradztwo

 • Organizowanie szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników.
 • Doradztwo w zakresie najlepszych praktyk ochrony sygnalistów.
 • Doradztwo w zakresie konsultacji projektu z przedstawicielem pracowników.

Wsparcie w Zarządzaniu Zgłoszeniami

 • Pomoc w tworzeniu bezpiecznych kanałów komunikacji.
 • Doradztwo w zakresie przetwarzania i analizowania zgłoszeń.

Monitoring i Audyt

 • Przeprowadzanie regularnych audytów zgodności z ustawą.
 • Monitoring przestrzegania procedur oraz rekomendacje dotyczące ich optymalizacji.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KANCELARIĘ KWWP?

 • Ekspertyza: Nasi prawnicy specjalizują się w prawie pracy i ochronie danych osobowych oraz posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie regulacji dot. sygnalistów.
 • Dostosowane Rozwiązania: Oferujemy indywidualne podejście, rozwiązania „szyte na miarę” dostosowane do potrzeb oraz możliwości danego zakładu pracy.
 • Kompleksowe Usługi: Zapewniamy wsparcie na każdym etapie wdrażania nowych procedur, od analizy poprzez wdrożenie aż po szkolenia i audyty.
 • Bezpieczeństwo i Pewność: Pomagamy chronić pracodawcę, zarządzających tworząc bezpieczne środowisko pracy.

Zapraszamy do skontaktowania się i konsultacji

Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc w dostosowaniu się do nowych rozwiązań związanych z ochroną sygnalistów.

(12) 267 75 44