Paweł Hadyna

PAWEŁ HADYNA
APLIKANT RADCOWSKI

Aplikant radcowski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskał tytuł magistra na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (kierunek Finanse i rachunkowość) oraz ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego. Doświadczenie nabył m.in. w trakcie działalności w Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą tematyce ujawnienia praw osobistych i roszczeń w księdze wieczystej. Autor monografii pt.: „Wpływ podziału nieruchomości na hipotekę na udziale we współwłasności”. Z Kancelarią związany od 2015 r. W latach 2016-2018 odbywał aplikację radcowską.

Członek OIRP w Krakowie. Włada językiem angielskim oraz niemieckim.

Na co dzień zajmuje się obsługą prawną podmiotów z branży energetycznej, sporządza umowy oraz opinie prawne na rzecz Klientów z sektora budowlanego. Posiada doświadczenie w zagadnieniach podatkowych, regulacji stanu prawnego nieruchomości, analizie ksiąg wieczystych, doradztwie na rzecz podmiotów z branży e-commerce. W pracy prawnika trafnie i z sukcesem wykorzystuje również wiedzę ekonomiczną.

Specjalizacje
Kontrakty w obrocie gospodarczym
Prawo nieruchomości
Prawo spółek
Prawo bankowe
Spory sądowe

Interesuje się sportem, w szczególności piłką nożną. Jego pasją są wycieczki górskie.

Motto: W pracy ceni kreatywność w rozwiązywaniu problemów oraz zwraca uwagę na dobrą komunikację z Klientem w celu zapewnienia obsługi prawnej uwzględniającej wszelkie aspekty sprawy.