Szkolenie RODO w INOFAMA S.A.W październiku br. mieliśmy przyjemność przeprowadzić w spółce INOFAMA S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, szkolenia dla pracowników spółki związane z ochroną danych osobowych.

Szkolenia z zakresu danych osobowych są istotną częścią zapewnienia przez Administratorów zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO. Dzięki szkoleniom wzrasta świadomość pracowników w sprawie ochrony danych osobowych. Praktyczne szkolenia pozwalają na ugruntowanie przekazanej dotychczas przez Administratora wiedzy, jak również dają pracownikom możliwość zadawania pytań czy przedstawiania pomysłów na ulepszenie dotychczas obowiązujących schematów działania.

Przeprowadzone przez nas szkolenia uwzględniały najnowsze poglądy doktryny oraz Prezesa UODO dotyczące przetwarzania danych osobowych, jak również odpowiadały na potrzeby szkolonych przez nas działów. Spotkania te były dostosowane do struktury organizacyjnej Spółki, profilu jej działalności oraz specyfiki związanej z danym działem, co było możliwe dzięki odbytym uprzednio rozmowom z wytypowanymi pracownikami działów. Naszym celem było przede wszystkim przedstawienie praktycznych aspektów ochrony danych osobowych w kontekście prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Wierzymy, że przygotowane i przeprowadzone w ten sposób szkolenia przyczynią się do wzmocnienia ochrony danych osobowych w spółce.

Na gruncie RODO ważne jest bieżące i systematyczne weryfikowanie przyjętych rozwiązań, jak również stała działalność edukacyjna prowadzona na rzecz pracowników w przedmiocie RODO. Dzięki temu Administrator minimalizuje ryzyko naruszeń ODO i zwiększa kulturę organizacji. Co ciekawe uczestnicy szkoleń zwracali uwagę, że były one dla nich przydatne nie tylko pod kątem ich pracy w spółce, ale również w życiu prywatnym.

Jeśli jesteś zainteresowany/a przeprowadzeniem szkoleń z ochrony danych osobowych w Twojej spółce – napisz do nas poprzez zakładkę „Kontakt”.