W miniony piątek (14.06.2024 r.) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdził poprawki Senatu  do Ustawy o Sygnalistach, obejmujące m.in. wykreślenie prawa pracy z katalogu naruszeń prawa, które będą podlegały zgłaszaniu przez sygnalistów.

O tym kto i kim dokładnie jest sygnalista przeczytasz TUTAJ.

Strona społeczna, w tym Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Instytut Spraw Publicznych oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka, apelowała o odrzucenie poprawki Senatu. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk również broniła zapisu o prawie pracy, twierdząc, że poprawki Senatu „to oczywista i ewidentna próba wypaczenia znacznej części sensu ochrony sygnalistów”.

Szefowa MRPiPS podnosiła, iż: „Przykłady, w których ochrona sygnalistów zgłaszających naruszenia prawa pracy mogłaby ochronić życie, zdrowie, prywatność i godność pracowników, można mnożyć. Molestowanie seksualne, zaniżanie wynagrodzeń, dyskryminacja ze względu na rodzicielstwo czy w końcu nieprzestrzeganie BHP. To wszystko obszar prawa pracy”.

W odniesieniu do powyższego wskazała, że jeśli świadkowie tych sytuacji nie staną się sygnalistami, to „krzywdy nie tylko pozostaną bezkarne, ale będą stale nawracać i obejmować kolejne grupy osób”. Szefowa MRPiPS poinformowała również, że w Polsce każdego roku w wypadkach przy pracy ginie około 200 osób.

Ostatecznie Sejm przyjął poprawkę Senatu wykreślającą prawo pracy z katalogu obszarów, w ramach których będzie można dokonać zgłoszenia naruszeń.

Za odrzuceniem poprawki głosowało 192 posłów, przeciw 212, a pięciu wstrzymało się od głosu. Większość bezwzględna wynosiła 205 głosów.

Sejm przyjął także poprawki Senatu rozstrzygające, że sygnaliście przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także wówczas, gdy jest on w stanie ponieść koszty odpłatnej pomocy prawnej oraz pozostałe poprawki o charakterze redakcyjnym. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy – proces wejścia w życie Ustawy o Sygnalistach możesz zobaczyć TUTAJ.

Decyzja Sejmu o wykreśleniu prawa pracy z katalogu naruszeń oznacza, że sygnaliści nie będą mogli zgłaszać naruszeń związanych z prawem pracy w ramach nowej ustawy. Pracodawcy, chcąc umożliwić takie zgłoszenia, będą musieli samodzielnie wprowadzić odpowiednie procedury wewnętrzne. To może prowadzić do różnic w podejściu różnych firm do kwestii zgłaszania naruszeń prawa pracy, co z kolei może wpłynąć na poziom ochrony pracowników.

Prawnicy sugerują, że aby zapewnić skuteczną ochronę pracowników, konieczne jest zrewidowanie przepisów dotyczących mobbingu oraz doprecyzowanie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy.

Ustawa wdraża unijną dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE – więcej w tym zakresie przeczytasz w jednym z naszych ostatnich wpisów: Sygnalista w firmie – od kiedy i jak wdrożyć?

Śledź nasz blog, aby być na bieżąco z dalszymi informacjami na temat stanu prac legislacyjnych Ustawy o Sygnalistach.