Partner kancelarii Agnieszka Wojciechowska miała przyjemność jako prelegent i wykładowca wziąć udział w XV Krajowej Konferencji Naukowo Szkoleniowej Kontrowersje w Psychiatrii 2023.

Agnieszka Wojciechowska –  radca specjalizujący się w tematyce ochrony danych osobowych przedstawiła wykład dotyczący Zasad udostępniania dokumentacji medycznej.

Tematyka spotkała z się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników tej konferencji o czym świadczy ogromna liczna pytań kierowanych do prelegentki w panelu dyskusyjnym z ekspertami po sesji wykładowej. Widać wyraźnie, że praktyka korzystania z danych pacjentów w sytuacji kwalifikowanej jaką jest udostępnienie dokumentacji medycznej nastręcza różnych wątpliwości, w szczególności co do zakresu danych, sposobu udostępnienia i innych.

Pytania kierowane od Przedstawicieli środowiska medycznego były i ciekawe, i trudne jednocześnie co pokazuje – nie po raz pierwszy – że zawsze życie pisze trudniejsze kazusy niż najbarwniejsza wyobraźnia szkoleniowców.

Trzymamy kciuki za Lekarzy – za skuteczne leczenie i sprawne posługiwanie się dokumentacją medyczną. A Organizatorowi Medycyna Praktyczna gratulujemy świetnego wydarzenia i ciekawych prelekcji w toku poszczególnych sesji.