Jak podaj Business Insider, w oparciu o dane kancelarii Votum Robin Lawyers, grudzień 2021 był dla frankowiczów miesiącem rekordów:
– wydano 480 wyroków;
– co najmniej 95% orzeczeń w I instancji było korzystnych dla frankowiczów;
– zapadło 94 prawomocnych i korzystnych wyroków sądów II instancji (100%!).

Według szacunków podawanym w ww. artykule, w polskich sądach na koniec 2022 r. mogło być około 80 tys. spraw, co stanowi 20 proc. czynnych umów frankowych kredytów mieszkaniowych. W ostatnich miesiącach liczba ta rosła po 3-4 tys.

Co istotne, decydując się na skierowanie sprawy na drogę sądową frankowicze nie powinni obawiać się roszczeń banków o tzw. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału, którymi banki grożą swoim klientom w przypadku unieważniania umów frankowych. Business Insider przypomina, iż jak dotąd bankom nie udało się uzyskać żadnego korzystnego orzeczenia w tym zakresie – tytułem przykładu, 18 stycznia br. Sąd Okręgowy w Świdnicy w sprawie I C 1802/21 oddali pozew Banku BPH w przedmiotowej materii.

Znaczny przyrost spraw frankowych w ostatnich miesiącach ub.r. daje podstawy do założenia, iż rok 2022 będzie rokiem kolejnych rekordów.

Jeśli masz wątpliwości co do treści swojej umowy lub rozważasz pozwanie banku skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jakie masz opcje.

Niniejszy wpis ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi porady prawnej.