Głównym powodem, dla którego umowy frankowe są „unieważniane” na drodze sądowej jest fakt, że banki stosowały w nich klauzule niedozwolone, które w uproszczeniu kształtowały negatywnie sytuację kredytobiorców. Banki mógłby bowiem na mocy tych postanowień samodzielnie ustalać wysokość kursów CHF stosowanych do przeliczeń kwoty kapitału kredytu, jak i wysokości rat kapitałowych.

Banki nie tylko jednak stosowały w umowach klauzule niedozwolone (abuzywne), lecz również dopuszczały się licznych naruszeń na etapie zawierania umowy. Chodzi tutaj przede wszystkim o niepoinformowanie kredytobiorców o ryzyku, z jakim wiążę się zaciągnięcie kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego. Należy zauważyć, że brak prawidłowej realizacji przez bank spoczywających na nim obowiązków informacyjnych – w zakresie ryzyka kursowego, może stanowić potencjalnie samoistną podstawę do stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. Tymczasem w większości przypadków banki nie przedstawiały jakichkolwiek rzetelnych symulacji, opartych o dane historyczne lub prognozy na przyszłość, które obrazowałyby jak wzrost kursu CHF może wpłynąć na wysokość rat kredytu, jak i rzeczywistą wysokość salda zadłużenia w złotych.

Niektóre banki pokazywały co prawda symulacje, ale obejmowały one z reguły okres co najwyżej roku poprzedzającego zawarcie umowy i w istocie stanowił materiał reklamowy (mający zachęcić do zaciągnięcia kredytu indeksowanego lub denominowanego do CHF), deprecjonujący klasyczne kredyty złotowe. Symulacje te obrazowały wzrost kursu CHF co najwyżej o kilka lub kilkanaście procent, podczas gdy banki będące profesjonalistami posiadały wiedzę o tym, że kurs ten może wzrosnąć nawet o 50%, a jak pokazują aktualne dane, nawet o 100%. Nie ulega wątpliwości, że kredytobiorca, który posiadałby te informacje przed zawarciem umowy, prawdopodobnie nie zdecydowałby się na taki kredyt. Co więcej, brak informacji o ryzyku powiązany był z dodatkowymi zapewnieniami ze strony pracowników banku, że frank jest walutą bardzo stabilną i wahania kursowe będą niewielkie.

Dlaczego o tym piszemy? W środę, 21 września 2022 r. kurs franka szwajcarskiego przekroczył kolejną barierę – 5 zł. Dodatkowo zapowiadany jest wzrost stóp procentowych. Dla frankowiczów oznacza to jedno: znacząco wyższe raty kredytu.

Coraz więcej osób decyduje się na pozwanie banku i uwolnienie się od umowy kredytowej. Lawinowo wpływające do sądów pozwy frankowe sprawiają, że na rozstrzygnięcie trzeba trochę poczekać, dlatego warto już teraz podjąć odpowiednie działania. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak to zrobić, zapoznaj się z naszym przewodnikiem i skontaktuj się z nami. Rozmowa nic nie kosztuje.