Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15.02.2023 r. nasza Kancelaria uzyskała kolejny już korzystny wyrok w sprawie frankowej, tym razem przeciwko Santander Consumer Bank S.A., w którym wskazano,  że zawarta przez naszych Klientów umowa kredytu „nominowanego” do CHF (tak naprawdę był to kredyt indeksowany do CHF) – oparta o stosowany przez ww. bank wzorzec umowny, jest nieważna.

W związku z powyższym Sąd Okręgowy zasądził m.in. zwrot na rzecz jednego z Kredytobiorców kwoty ponad 158 tys. zł, nienależnie uiszczonej na rzecz banku.

Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Krakowie, w składzie: SSO Izabela Fountoukidis.

Naszym Klientom gratulujemy, zaś pozostałych frankowiczów – którzy nie skierowali jeszcze sprawy do sądu, zachęcamy do kontaktu.