Branża budowlana i wykonawcza

BRANŻA BUDOWLANA I WYKONAWCZA

Pełna obsługa prawna wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, poczynając od podmiotów finansujących, poprzez projektantów, generalnych wykonawców, podwykonawców, dostawców i inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Zajmujemy się szeroko rozumianym doradztwem prawnym w zakresie sporządzania umów pozwalających na realizację inwestycji – projektowych, o roboty budowlane, umów podwykonawczych, dostawy i umów dotyczących modernizacji obiektów przemysłowych i biurowych. Reprezentujemy uczestników procesu budowlanego w postępowaniach sądowych.

Zabezpieczamy prawnie proces inwestycyjny, w tym także poprzez aktywne uczestnictwo na etapie pozyskiwania dokumentacji pozwalającej na realizację inwestycji. Reprezentujemy inwestorów w postępowaniach administracyjnych związanych z „trudnym sąsiedztwem”.

Oferujemy:
1. kompleksową obsługę prawną inwestycji z segmentu budowlanego, obejmującą również sprawy korporacyjne oraz pracownicze;
2. pomoc prawną w sporządzaniu ofert oraz przygotowanie do postępowania o udzielenia zamówienia na roboty budowlane;
3. reprezentujemy Klienta w postępowaniu sądowym przez sądami wszystkich instancji;
4. pomagamy w egzekwowaniu należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym w dochodzeniu roszczeń od inwestora jak również w ochronie przed niezasadnymi roszczeniami wykonawców i podwykonawców.