Branża Spożywcza (HoReCa)

BRANŻA SPOŻYWCZA (HORECA)

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców działających w branży spożywczej. Pomagamy Klientom w rozpoczęciu działalności w branży spożywczej oraz w wypełnianiu obowiązków wynikających z przepisów prawa. Zapewniamy sprawdzone rozwiązania prawne w stosunkach między kontrahentami oraz w sprawach pracowniczych.  Doradzamy w sprawach związanych z reklamowaniem swoich usług i produktów.

Oferujemy:
1. pomoc w uzyskaniu decyzji i zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności;
2. prawne wsparcie przy tworzeniu struktur sprzedażowych, sieci franczyzowych;
3. sporządzanie wzorów umów o charakterze B2B, m.in. umów o współpracę, umów sprzedaży;
4. bieżącą obsługę prawną m.in. opiniowane i negocjowanie umów zawieranych z kontrahentami, monitorowanie zmian w prawie;
5. wsparcie w sprawach pracowniczych – sporządzanie wzorów umów o pracę, regulaminów pracy, motywacyjnych systemów wynagradzania dla sprzedawców;
6. pomoc przy wdrożeniu ochrony danych osobowych zgodnie z RODO, m.in. przygotowanie dokumentacji, audyty;
7. doradztwo prawne w zakresie reklamy i marketingu, m.in. sporządzanie regulaminów konkursowych, zapewnienie tzw. bezpiecznej reklamy, to jest nienaruszającej przepisów w zakresie uczciwej konkurencji i uczciwej reklamy;
8. pomoc w dochodzeniu należności od kontrahentów, reprezentacja w sprawach sądowych.