Energetyka

ENERGETYKA

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw działających w branży energetycznej.

Pomagamy Klientom nie tylko rozpocząć swoją działalność w sektorze energetycznym, ale również wspieramy ich w przestrzeganiu wymogów stawianych przedsiębiorstwom energetycznym przez przepisy prawa energetycznego, uczestniczymy w procesie uzyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości celem ich przyłączenia do sieci energetycznej oraz zajmujemy się obsługą prawną inwestycji polegających na rozbudowie sieci.

Oferujemy:
1) wsparcie prawne w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze energetycznym;
2) sporządzanie wzorów umów sprzedaży energii elektrycznej, umów dystrybucyjnych i kompleksowych;
3) udział w negocjacjach, opiniowanie umów zawieranych przez przedsiębiorstwa energetyczne;
4) bieżący monitoring i opiniowanie zmian w przepisach;
5) reprezentacja Klienta w sprawach spornych prowadzonych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz do Sądem Okręgowego w Warszawie – Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.