Odzyskiwanie nieruchomości

ODZYSKIWANIE NIERUCHOMOŚCI

Od 1945 roku, na przestrzeni lat Państwo Polskie wprowadziło szereg aktów prawnych ustawodawstwa (dekretów/ rozporządzeń/ ustaw) powodujących faktyczne pozbawienie właścicieli prawa własności ich nieruchomości (m.in. reforma rolna, dekret Bieruta). Wywłaszczone nieruchomości użytkowane były na cele publiczne, zmieniały właścicieli i zarządców, popadały nierzadko w ruinę. Osoby pokrzywdzone działaniem administracji państwowej mogą być uprawnione do dochodzenia ich zwrotu, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Oferujemy:
a) pomoc prawną właścicielom, bądź użytkownikom wieczystym w postępowaniach wywłaszczeniowych, toczących się m.in. na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak i ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
b) pomoc prawna spadkobiercom właścicieli nieruchomości, którym własność została odjęta na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej i innych aktów prawnych;
c) analizę stanu prawnego nieruchomości w kontekście podstaw odjęcia prawa własności;
d) poszukiwanie i analiza niezbędnej dokumentacji w zakresie wykazania podstaw niepodlegania nieruchomości pod wywłaszczenie lub nieprzeznaczenie nieruchomości pod cel wskazany w wywłaszczeniu;
e) kompleksowa obsługa prawna i doradztwo na etapie postępowania przed właściwymi organami administracji publicznej.