Stowarzyszenia

STOWARZYSZENIA

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną stowarzyszeń działających jako non-profit oraz prowadzących działalność gospodarczą.

Kancelaria uczestniczyła w tworzeniu i rejestracji stowarzyszeń, jak również świadczyła stałe bądź doraźne doradztwo w zakresie bieżącego funkcjonowania takich podmiotów.

Oferujemy:
1. przygotowywanie aktów założycielskich, regulaminów organizacyjnych i innych aktów wewnętrznych;
2. obsługę organów statutowych, w tym nadzorczych i zarządczych, przygotowywanie i nadzór nad dokumentacją stowarzyszeń, udział w posiedzeniach organów stowarzyszenia, w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów z posiedzeń i zebrań;
3. reprezentację w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych oraz przed organami administracji publicznej;
4. opiniowanie i projektowanie umów.