Deweloperzy

DEWELOPERZY

Kompleksowa obsługa prawna uczestników rynku deweloperskiego: inwestorów, wykonawców, podmiotów finansujących.

Pomagamy deweloperom oraz innym uczestnikom procesu budowlanego asystując od strony prawno-formalnej na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Uczestniczyliśmy w licznych inwestycjach obejmujących obiekty mieszkaniowo-usługowe, osiedla mieszkaniowe, galerie handlowe i zakłady przemysłowe, w tym także jako reprezentanci sąsiadów tych obiektów, czuwając nad zabezpieczeniem uzasadnionych interesów naszych klientów.

Oferujemy:
1. reprezentacja Klienta w procesie inwestycyjnym wobec organów administracji;
2. wsparcie merytoryczne w sporządzaniu i opiniowaniu kontraktów oraz umów pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego;
3. asysta i negocjacje prawne przy nabywaniu nieruchomości na cele inwestycyjne;
4. doradztwo prawne w zakresie sprzedaży lub najmu lokali oraz innych obiektów;
5. pomoc prawna we wszelkich postępowaniach reklamacyjnych oraz sporach obejmujących etap po wykonawczy inwestycji.