Prawo Pracy

PRAWO PRACY

Kompleksowa obsługa prawna pracodawców oraz reprezentacja pracowników w sporach z pracodawcami.

Prawo pracy to dziedzina prawa dotykającego praktycznie każdego z nas, nierozerwalnie związana zarówno z działalnością gospodarczą, jak i codziennością osoby fizycznej. Dziedzina ta wymaga w dużej mierze przemyślanego działania na przedpolu, zapewniającego wprowadzenie rozwiązań eliminujących przyszłe spory u ich źródła, poprzez precyzyjne regulacje i odpowiednie przeszkolenie personelu. Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Oferujemy m. in.:
1) bieżące wsparcie merytoryczne: konsultacje oraz analizy prawne zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
2) sporządzanie i opiniowanie umów związanych ze stosunkiem pracy: tworzenie oraz modyfikowanie postanowień umownych, opracowanie wzorów umów o pracę, powierzenie mienia, opracowanie oświadczeń woli z zakresu prawa pracy;
3) sporządzanie i opiniowanie projektów aktów wewnątrzzakładowych: przygotowanie od podstaw, jak również opiniowanie regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS, porozumień;
4) reprezentacja pracowników w sporach z pracodawcą: uczestnictwo w negocjacjach, jak również zastępstwo procesowe;
5) przeprowadzanie audytów: badanie zgodności aktów wewnątrzzakładowych, prawidłowości gromadzenia dokumentacji pracowniczej oraz wszelkie inne aspekty związane z działem HR.