Instytucje kultury

INSTYTUCJE KULTURY

Instytucje kultury to jednostki wpisane do rejestru instytucji kultury, działające m.in. w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawę o finansach publicznych. Instytucje te ze względu na swój charakter i profil działalności zobowiązane są przestrzegać nie tylko regulacji ogólnych, ale też szeregu regulacji sektorowych.

Oferujemy m.in.:
1. kompleksową obsługę instytucji kultury z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem przepisów sektorowych – obejmującą bieżące wsparcie merytoryczne, sporządzanie i opiniowanie umów związanych ze stosunkiem pracy, sporządzanie i opiniowanie projektów aktów wewnątrzzakładowych, reprezentacja pracowników w sporach z pracodawcą, przeprowadzanie audytów;
2. kompleksową obsługę instytucji kultury z zakresu ochrony danych osobowych z uwzględnieniem przepisów sektorowych –  obejmującą audyt stanu bieżącego ochronnych danych osobowych, wdrożenie wymogów RODO (dokumentacja wewnętrzna), wdrożenie wymogów RODO (dokumentacja zewnętrzna), outsourcing usługi IOD, bieżące wsparcie merytoryczne, szkolenia, udział w sporach;
3. kompleksowe wsparcie prawne z uwzględnieniem przepisów sektorowych.