Prawo korporacyjne

PRAWO KORPORACYJNE

Wsparcie w tym zakresie obejmuje kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami prawa oraz wymogami oraz uwarunkowaniami biznesowymi. Oferowane jest również wsparcie dla osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, reorganizacji przedsiębiorstwa lub przy restrukturyzacji działalności biznesowej.

Podmioty dążące do założenia własnej działalności gospodarczej nierzadko stają przed dylematem, która z form organizacyjno-prawnych będzie stanowić najlepszy sposób realizacji ich celów oraz zapewni należyta ochronę przed ryzykiem gospodarczym. Podobnie dylematy dotyczą spółek chcących rozwijać prowadzoną działalność. Zarządzanie przedsiębiorstwem, oprócz podejmowania decyzji biznesowych, wymaga stałego monitorowania zmian w przepisach prawa związanych nie tylko z profilem działalności gospodarczej, lecz również z normami związanymi z wybraną formą organizacyjną działalności. Rolą prawnika jest stałe i kompleksowe czuwanie nad właściwym i terminowym spełnianiem wszelkich nałożonych przez prawo obowiązków, a także wsparcie w procesach związanych z przekształceniami podmiotowymi i przedmiotowymi.

Oferujemy m.in.:
1) pomoc w procesie tworzenia spółki: wsparcie w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności, kompleksowa obsługa prawna przy zakładaniu działalności, w tym przygotowanie umów oraz wniosków do sądów rejestrowych;
2) bieżącą obsługę korporacyjną: wsparcie przy dokonywaniu zmian w rejestrze przedsiębiorców, kompleksowa obsługa zgromadzeń i posiedzeń organów spółek, wsparcie w zakresie spełniania obowiązków sprawozdawczych;
3) doradztwo oraz obsługa w procesach łączenia, podziału oraz przekształcania spółek: wsparcie merytoryczne w doborze odpowiedniej formy, całościowe przeprowadzenie procesu, zgłoszenie zmian do rejestrów i organów;
4) zakończenie działalności: uczestnictwo w procesach naprawczych, upadłościowych i likwidacyjnych, reprezentacja spółki w postępowaniach sądowych, opracowanie dokumentacji, w tym zgłaszanie stosownych zmian do rejestrów i organów.