Ochrona Danych Osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe dotyczącą wszystkich. Obsługujemy zarówno spółek grup kapitałowych z rozmaitych branż i sektorów gospodarki, jak i podmiotów wyspecjalizowane, takie jak podmioty medyczne czy instytucje kultury.

Ochrona danych osobowych wiąże się z wprowadzeniem skutecznych i kompleksowych regulacji, które swym zasięgiem obejmą całe przedsiębiorstwo (całą jednostkę) i wszystkie zachodzące procesy. Efektywne wdrożenie przepisów z zakresu RODO wymaga znajomości aktualnych przepisów prawa wraz ze zmianami wprowadzanymi do poszczególnych ustaw branżowych oraz stałego monitorowania wytycznych organów nadzoru, wyników przeprowadzonych kontroli oraz orzeczeń sądowych.

Oferujemy m. in.:
1) audyt stanu bieżącego ochronnych danych osobowych: przeprowadzenie kompleksowego audytu wraz z raportem rekomendacyjnym co do proponowanych środków zaradczych i rozwiązań naprawczych;
2) wdrożenie wymogów RODO (dokumentacja wewnętrzna): opracowanie, dostosowanie, aktualizacja dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych w danej jednostce, stworzenie rozwiązań bezpiecznego powierzania danych osobowych, ustalanie rozwiązań dla zgodnego z prawem przekazywania danych osobowych do tzw. państw trzecich (poza terytorium UE);
3) wdrożenie wymogów RODO (dokumentacja zewnętrzna): opracowanie, dostosowanie, aktualizacja klauzul informacyjnych, polityk prywatności, polityk plików cookies, dokonywanie zmian w regulaminach świadczenia usług drogą  elektroniczną;
4) outsourcing usługi IOD: wykonywanie zadań IOD, obsługa dedykowanej dla IOD skrzynki pocztowej, realizacja praw podmiotów i innych obowiązków przewidzianych przez RODO;
5) bieżące wsparcie merytoryczne: analiza incydentów naruszenia ochrony danych osobowych i realizacji praw podmiotów;
6) szkolenia: przeprowadzanie dedykowanych szkoleń dla personelu jednostek – administratorów w zakresie ochrony danych osobowych;
7) udział w sporach: reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, jak również w postępowaniu przez organem nadzoru.