Wspólnoty mieszkaniowe

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Doradzamy wspólnotom mieszkaniowym w aspektach prawnych związanych z procesem zarządzania nieruchomościami, jak również reprezentujemy wspólnoty w sporach z deweloperami, a także w relacji do członków wspólnot.

Oferujemy:
1. reprezentację wspólnot mieszkaniowych przed sądami i organami administracji publicznej;
2. wdrażanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych;
3. obsługę prawną inwestycji remontowych;
4. kompleksową obsługę prawną wspólnoty mieszkaniowej;
5. opracowywanie regulaminów i statutów wspólnoty,
6. tworzenie i opiniowanie umów zawieranych przez wspólnotę,
7. doradztwo w zakresie prawnych aspektów sprawowania zarządu,
8. reprezentowanie w zebraniach wspólnoty mieszkaniowej,
9. tworzenie i opiniowanie projektów uchwał wspólnoty mieszkaniowej;
10. windykacja należności czynszowych.