Sprawy rozwodowe

SPRAWY ROZWODOWE

Reprezentacja Klientów w sprawach dotyczących uzyskania rozwodu lub orzeczenia separacji, jak również we wszelkich sprawach z tym związanych, np. uzyskanie alimentów, ustalenia wykonywania władzy rodzicielskiej, podział majątku.

Prowadzimy liczne sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Z sukcesem reprezentujemy Klientów w sporach małżeńskich dotyczących zarówno małoletnich dzieci, jak i spraw związanych z majątkiem. Do każdej sprawy podchodzimy z dyskrecją oraz odpowiednią dozą empatii, mając na uwadze, że sprawy te dotyczą prywatności i często budzą silne emocje.

Oferujemy:
1. reprezentację Klienta na etapie przed sądowym – negocjacje ze współmałżonkiem, przygotowywanie propozycji ugodowych (w tym projektu ugody);
2. sporządzanie pozwów i oraz pism procesowych w postępowaniu sądowym;
3. działania jako pełnomocnik Klienta w postępowaniu sądowym przez sądami wszystkich instancji;
4. pomoc w egzekwowaniu należności na mocy orzeczeń sądu.