E-commerce

SEKTOR NOWOCZESNYCH TECHNOLOGI ORAZ E-COMMERCE

Tworzenie dokumentacji oraz wsparcie prawne dla podmiotów z branży nowoczesnych technologii oraz szerokorozumianego biznesu internetowego.

Prowadzimy obsługę klientów, którzy oferują zaawansowane technologicznie produkty i usługi, w tym z dziedziny Internet of Things (IoT), wykorzystujące wszelkie sieci bezprzewodowe, w tym technologie bluetooth, DALI czy Casambi. Zapewniamy kompleksową infrastrukturę prawną z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, zabezpieczenia własności intelektualnej naszych klientów jak również implementacji nowoczesnych rozwiązań w ramy prawne. Dzięki naszemu
wsparciu możliwa jest komercjalizacja często bardzo skomplikowanych rozwiązań technologicznych. Niejednokrotnie bierzemy udział w projektach, które są nowatorskie w skali kraju w danej dziedzinie. Nasi klienci bardzo często są pionierami we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań opartych o sieci bezprzewodowe, wyznaczając, przy naszym udziale, trendy na swoich rynkach.

Wspieramy również Klientów prowadzących działalność w Internecie, w szczególności sklepy internetowe, jak również oferujących swoje towary i usługi za pośrednictwem ogólnopolskich portali aukcyjnych i ogłoszeniowych. Uwzględniając profil działalności Klienta przygotowujemy pełną dokumentację niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem Internetu. Zapewniamy przestrzeganie wymogów nałożonych na przedsiębiorców ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawą z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Oferujemy:
1. audyty prawne projektów internetowych, sklepów internetowych pod kątem zgodności stosowanej dokumentacji z przepisami prawa, w tym właściwego pobierania zgód na przesyłanie informacji handlowych oraz przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami stawianymi przez RODO;
2. przygotowywanie regulaminów dla wdrożenia projektów z branży IoT oraz sklepów internetowych, opracowywanie polityk prywatności dedykowanych dla konkretnego produktu/usługi, w tym na strony www, przygotowanie wzorów formularzy informacyjnych dla konsumentów;
3. sporządzanie dokumentacji wymaganej przez RODO (wzory zgód na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, wzory klauzul informacyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych);
4. reprezentujemy Klientów w sprawach spornych przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz w postępowaniu odwoławczym przez Sądem Okręgowym w Warszawie – Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
5. pomagamy opracowywać koncepcję zarządzania własnością intelektualną firmy ze szczególnym uwzględnieniem znaków towarowych i wzorów przemysłowych;
6. doradzamy w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej (IP) oraz praw autorskich, w tym reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach związanych z naruszeniami IP.