Premie Kompensacyjne

PREMIE KOMPENSACYJNE

Premie kompensacyjne to pieniądze publiczne przeznaczone na remont kamienicy przez  właściciela mające na celu rekompensatę strat poniesionych przez właściciela budynku w związku ograniczeniami w podwyższeniu czynszów za najem lokali kwaterunkowych w latach 1994 – 2005.

Oferujemy:
1. analizę stanu właścicielskiego pod kątem spełnienia przesłanek ustawowych do uzyskania premii kompensacyjnej – sprawdzamy, czy stan własności nieruchomości, jak i zachodzące na przestrzeni lat zmiany tego stanu uprawniają Klienta do ubiegania się o premię, a jeśli tak to w jakim zakresie;
2. gromadzenie niezbędnej dokumentacji w zakresie wykazania kwaterunkowego charakteru nieruchomości – wnioskujemy w imieniu Klienta do właściwych organów o wydanie zaświadczeń/kopii dokumentacji oraz prowadzimy poszukiwania w archiwach państwowych;
3. szacowanie wysokości możliwej do uzyskania premii kompensacyjnej – na podstawie dokonanych analiz i uzyskanych dokumentów przedstawiamy szacowaną wysokość możliwej do uzyskania premii kompensacyjnej,
4. reprezentacja inwestorów przed Bankiem Gospodarstwa Krajowego w toku całego postępowania (od momentu złożenia wniosku, przez odpowiednie wyjaśnienia/uzupełnienia wymagane przez BGK, aż po skompletowanie dokumentacji rozliczeniowej);
5. wspieramy na etapie prowadzenia przedsięwzięcia remontowego – doradzamy celem uniknięcia problemów z rozliczeniem premii;
6. obsługa transakcji mających na celu docelowe nabycie nieruchomości kwalifikującej się do otrzymania premii kompensacyjnej.