Prawo Rodzinne

PRAWO RODZINNE

Szerokie wsparcie prawne klientów z zakresu prawa rodzinnego, w tym w szczególności w sprawach o rozwód, w sporach związanych z podziałem majątku wspólnego oraz kwestiami dotyczącymi władzy rodzicielskiej, alimentów oraz kontaktów dziećmi.
Sprawy z zakresu prawa rodzinnego z racji tego, że dotykają prywatnej sfery życia klientów, budzą w wiele emocji i są z  atury rzeczy bardzo delikatne. Klientom niezmiernie trudno jest spojrzeć na dany spór w sposób obiektywny i   agmatyczny, w szczególności jeśli w grę wchodzi dobro małoletnich dzieci. Rolą prawnika jest wykorzystanie dostępnych  nstrumentów prawnych, które pozwolą w sposób jak najmniej uciążliwy, a przy tym skuteczny uregulować stosunki  odzinne, często aby rozpocząć swoje życie na nowo.

Oferujemy m. in.:
1) wsparcie prawne oraz reprezentacja w sprawach o rozwód lub separację: udział w całym procesie związanym ze  prawami o rozwód lub separację, w szczególności przygotowanie do sprawy, opracowanie pozwu oraz dalszych pism procesowych oraz zastępstwo na rozprawach;
2) wsparcie prawne oraz reprezentacja w sprawach dotyczących podziału majątku: redakcja i negocjowanie majątkowych umów małżeńskich, zniesienie majątkowej wspólności małżeńskiej, pomoc w opracowaniu planu podziału majątku oraz reprezentacja klienta w postępowaniu sądowym, zwrot wydatków lub nakładów na majątek wspólny lub osobisty, ustalenie nierównych udziałów we wspólnym majątku, wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania współmałżonka;
3) pomoc prawną związaną z władzą rodzicielską: reprezentacja klientów w sprawach związanych z przyznaniem, pozbawieniem, ograniczeniem lub zawieszeniem władzy rodzicielskiej, uczestniczenie w zawieraniu porozumień wychowawczych;
4) regulację kontaktów z dziećmi: pomoc w sporach związanych z ustalaniem, ograniczaniem lub zakazywaniem kontaktów z dzieckiem;
5) zawieranie ugód dotyczących alimentów oraz uczestniczenie w alimentacyjnych sporach sądowych: pomoc w sporządzaniu spisu wydatków na dziecko lub małżonka, opracowaniu ugód pozasądowych oraz reprezentacja w sporach sądowych.