Ewelina Pietrzyk

EWELINA PIETRZYK
RADCA PRAWNY

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe nabyła w renomowanych kancelariach krakowskich uczestnicząc w projektach z zakresu obsługi korporacyjnej, prawa budowlanego, prawa upadłościowego, prawa pracy, a także prawa transportowego oraz prawa autorskiego. Działała jako wolontariuszka, udzielając porad prawnych, dla Fundacji Academia Iuris. Z Kancelarią związana od 2015 r. W 2017 r. złożyła egzamin radcowski.

Członek OIRP w Krakowie. Włada językiem angielskim.

W ramach działalności Kancelarii uczestniczyła w licznych projektach z zakresu ochrony danych osobowych (m.in. kompleksowe wdrożenia RODO dla grup kapitałowych z branży przetwórstwa mięsnego, ochrony zdrowia, sektora HORECA, e-commerce). Prowadziła wiele szkoleń z tematyki ochrony danych osobowych. Na co dzień zajmuje się doradztwem w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Współpracuje przy licznych projektach związanych z pozyskaniem premii kompensacyjnych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie prawnych aspektów procesu inwestycyjno-budowlanego. Doradza miejskiej instytucji kultury. Ma zacięcie matematyczno – inżynierskie, w analityce i technice nie ma dla siebie konkurencji w zespole Kancelarii.

Specjalizacje
Ochrona danych osobowych
Prawo pracy
Premie kompensacyjne
Proces inwestycyjno – budowlany
Instytucje kultury
Ochrona konkurencji

Jej pasją jest historia oraz podróże, w szczególności odwiedzanie interesujących zabytkowych miejsc, całodzienne wędrówki górskie, wycieczki rowerowe oraz żeglarstwo.

Motto zawodowe – W swojej pracy w szczególności zwraca uwagę na kreatywne i praktyczne podejście do rozwiązywanych problemów, i zagadnień prawnych.