Akta pracownicze zgodne z RODO

AKTA PRACOWNICZE ZGODNE Z RODO

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie duże zmiany w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej. Nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej dzieli dokumentację na akta osobowe oraz dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej dotyczą wszelkich dokumentów pracowniczych zgromadzonych po 1 stycznia 2019 roku, natomiast dokumentacja zgromadzona przed tą datą może pozostać bez zmian.

Wszelka dokumentacja zgromadzona w związku z procesem rekrutacji, tj. przed podjęciem zatrudnienia

Wszelka dokumentacja zgromadzona w związku z procesem rekrutacji, tj. przed podjęciem zatrudnienia

Wszelka dokumentacja zgromadzona w związku z procesem rekrutacji, tj. przed podjęciem zatrudnienia

Wszelka dokumentacja zgromadzona w związku z procesem rekrutacji, tj. przed podjęciem zatrudnienia

Nowe akta osobowe można usunąć po 10 latach, natomiast pozostałe po 50 latach, chyba że spełni się wymogi określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.