Sierpień 2020 r. można uznać za przełomowy – ok. 90% spraw frankowych, w których wydano wyroki, zakończyło się wygraną frankowiczów.

W związku z korzystnymi orzeczeniami TSUE i Sądu Najwyższego jesteśmy świadkami tworzenia się jednolitej linii orzeczniczej sądów powszechnych, które w chwili obecnej w zdecydowanej większości opowiadają się za uznaniem umów indeksowanych lub denominowanych do CHF za nieważne.

Jak podaje Rzeczpospolita w sierpniu 2020 r. wydano przynajmniej 40 wyroków w sprawach frankowych, z czego 36 stanowiły wyroki wydane na korzyść kredytobiorców, 3 na korzyść banków, a 1 wyrok uchylał zaskarżone orzeczenie i przekazywał sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji. Co istotne, aż w 80% wygranych przez frankowiczów spraw sądy stwierdziły, iż umowa kredytowa zawarta z bankiem jest całkowicie nieważna. Pozostałe 20% spraw zakończyło się „odfrankowieniem” kredytu.

Zaistniały stan rzecz jest niewątpliwie pokłosiem serii korzystnych dla frankowiczów orzeczeń TSUE oraz SN, wydanych w roku 2019 i 2020. Biorąc pod uwagę, iż sierpień był jeszcze miesiącem urlopowym, na jesień należy spodziewać się znacznego wzrostu ilości wyroków wydanych w sprawach frankowych.

Jeśli masz wątpliwości co do treści swojej umowy lub rozważasz pozwanie banku skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jakie masz opcje.
Niniejszy wpis ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi porady prawnej.