Dane osobowe stanowią jeden z najcenniejszych zasobów każdej organizacji a dbałość o ochronę danych osobowych jest kluczowym elementem strategii biznesowej.

RODO swoim zakres obejmuje również zakłady produkcyjne, które ze względu na specyfikę swojej działalności bardzo często operują dużymi rekordami danych osobowych zarówno swoich pracowników, współpracowników, kontrahentów czy dostawców usług. W związku z tym szczególnie w takich organizacjach znajomość i przestrzeganie przepisów RODO jest niezbędne, choć same szkolenia z zakresu RODO nie należą do obowiązkowych.

Wychodząc jednak naprzeciw potrzebom Klienta – w kwietniu bieżącego roku mieliśmy przyjemność przeprowadzić w zakładzie produkcyjnym jednego z naszych Klientów, szkolenie dla pracowników zakładu związane z ochroną danych osobowych i nie tylko.

Partner Kancelarii – radca prawny Agnieszka Wojciechowska – specjalizująca się w ochronie danych osobowych – poprowadziła szkolenie, które miało na celu nie tylko zwiększenie wiedzy i świadomości pracowników na temat ochrony danych osobowych, ale swym zakresem obejmowało również m.in. zagadnienia związane z prawem pracy, a także poruszało regulacje dotyczące sygnalistów.

Podczas szkolenia omówione zostały kluczowe zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, przy szczególnym uwzględnieniu specyfiki działalności zakładu produkcyjnego oraz zapotrzebowania Klienta. Pracownicy mieli okazję poznać prawa i obowiązki spoczywające na nich w procesie przetwarzania danych osobowych, ryzyka związane z naruszeniem przepisów RODO oraz dowiedzieć się jakie kroki podjąć w przypadku ewentualnych incydentów związanych z ochroną danych osobowych.

Szkolenie zawierało również część praktyczną w trakcie której pracownicy na podstawie przygotowanych wcześniej kazusów mogli zmierzyć się z sytuacjami, które potencjalnie mogą mieć miejsce w ich codziennej pracy i wymagają od nich działania zgodnego z RODO. Pracownicy bardzo aktywnie uczestniczyli w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz rozwiązywanie przygotowanych kazusów.

Na gruncie RODO niezwykle ważna jest stała działalność edukacyjna prowadzona na rzecz pracowników w przedmiocie RODO, bowiem odpowiednie przeszkolenie pracowników jest kluczowe dla prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania całej organizacji.

Jeśli jesteś zainteresowany/a przeprowadzeniem szkoleń/kursów z ochrony danych osobowych w Twojej spółce – napisz do nas poprzez zakładkę „Kontakt”.