25 kwietnia br. Sąd Najwyższy wydał kolejną już kluczową uchwałę (III CZP 25/22), dotyczącą kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych, potocznie nazywanych frankowymi. Uchwała ta – mająca moc zasady prawnej, niewątpliwie jest dla frankowiczów korzystna, gdyż pozbawia banki złudzeń w wielu kwestiach, w szczególności co do prawa żądania od kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Główne punkty uchwały Sądu Najwyższego:

  1. Niedozwolone postanowienia umowne: Sąd Najwyższy uznał, że jeśli sposób określania kursu waluty obcej w umowie kredytowej jest niedozwolonym postanowieniem umownym, nie może być ono zastąpione innym sposobem wyliczenia kursu waluty obcej, który wynikałby z obowiązujących przepisów prawa lub zwyczaju. To otwiera drogę do kwestionowania całości umowy kredytowej.
  2. Całkowite unieważnienie umowy: Jeśli nie można ustalić kursu waluty obcej, który byłby wiążący dla obu stron, cała umowa kredytowa przestaje wiązać. To oznacza, że kredytobiorcy mają solidne podstawy do domagania się unieważnienia swoich umów kredytowych.
  3. Roszczenia o zwrot nienależnych świadczeń: Jeżeli w wyniku niewiążącej umowy bank wypłacił środki, a kredytobiorca dokonywał spłat, obie strony mają niezależne roszczenia o zwrot tych świadczeń.
  4. Brak odsetek lub innego wynagrodzenia: Sąd stwierdził, że nie ma podstaw prawnych do żądania przez żadną ze stron (w tym banki) odsetek lub innego wynagrodzenia za korzystanie ze środków pieniężnych, jeżeli umowa jest niewiążąca z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień.

Dlaczego warto skierować sprawę do sądu?

To orzeczenie potwierdza i wzmacnia dotychczasową linię orzeczniczą, dążąc do jej całkowitego ujednolicenia na terenie całego kraju. Ponadto, zamyka drogę bankom do występowania z roszczeniami o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, czyniąc takie działania bezcelowymi. Dzięki temu, posiadacze kredytów frankowych, mają teraz znacznie silniejszą pozycję prawną.

Jak możemy Ci pomóc?

Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w procesie unieważniania kredytów frankowych. Skorzystaj z naszego doświadczenia i wiedzy, aby uwolnić się od obciążającego kredytu i niekorzystnych warunków umownych. Zapraszamy do kontaktu i umówienia się na konsultację, podczas której omówimy szczegóły Twojej sprawy oraz najlepsze dostępne opcje prawne.