Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26 kwietnia br. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok, w którym unieważnił zawartą przez naszych Klientów umowę o kredyt hipoteczny indeksowany do CHF, zawartą z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddziałem w Polsce (działającym pod marką Polbank EFG), tj. poprzednikiem prawnym Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, zawartą w 2008 r. Jednocześnie Sąd Okręgowy zasądził wszelkie nienależnie uiszczone na rzecz banku – w oparciu o nieważną umowę – należności (w PLN i bezpośrednio w CHF), zgodnie z teorią dwóch kondykcji.

Sygnatura sprawy: XXVIII C 2789/21.

Sędzia: SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak.

Sprawę prowadzili: r. pr. Szymon Przybyło oraz r. pr. Karolina Kowalska.