Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20.07.2023 r. ogłoszona została upadłość GETIN NOBLE BANK S.A.

Wobec powyższego, wierzycielom banku (w tym kredytobiorcom frankowym) otwiera się 30-dniowy termin na zgłaszanie wierzytelności, który upłynie 19 sierpnia br. Najpóźniej w tym terminie możliwe jest również potrącenie wierzytelności zgłaszanych syndykowi z wierzytelnościami przysługującymi Getin Noble Bank S.A.

Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać przez portal KRZ (https://prs.ms.gov.pl/krz).