Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26.10.2023 r. uzyskaliśmy prawomocny wyrok wydany w sprawie toczącej się przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie w którym ustalono, że zawarta przez naszego Klienta umowa kredytu hipotecznego – denominowanego do CHF, zawarta z Fortis Bank Polska S.A. (obecnie: BNP Paribas Bank Polska S.A.) jest nieważna.

Tym samym Sąd Apelacyjny skorygował nieprawidłowe orzeczenie Sądu Okręgowego, który nie dopatrzył się w umowie wadliwych postanowień (klauzul niedozwolonych), prowadzących do jej nieważności. W ustnych motywach rozstrzygnięcia SA zwrócił uwagę, iż wbrew poglądowi przedstawionemu przez Sąd I instancji, w przedmiotowej sprawie nie sposób mówić o tym, aby zawarta przez Kredytobiorcę umowa, była umową kredytu walutowego. Zdaniem SA okoliczności faktyczne sprawy (cel kredytowania, sposób wypłaty kredytu) jednoznacznie przesądziły o tym, iż w stosowanym przez pozwany bank wzorcu umowny – pod pozorem kredytu walutowego, została w istocie zakamuflowana umowa kredytu złotowego denominowanego do CHF.

Naszemu Klientowi gratulujemy, zaś pozostałe osoby rozważające, czy warto skierować sprawę o unieważnienie kredytu CHF/EUR na drogę sądową, zachęcamy do kontaktu.