Jak donoszą portale informacyjne, w I kwartale 2021 r. do polskich sądów rejonowych i okręgowych napłynęło 14,63 tys. nowych spraw dotyczących hipotek walutowych. Liczba ta jest imponująca, a można przypuszczać, że będzie ona stale wzrastać. Wydział frankowy, który został utworzony w kwietniu br., odnotowuje już sygnatury oscylujące w granicach 5 tysięcy (część z tych spraw wpłynęła z innych wydziałów). Dobitnie obrazuje to, że frankowicze nie chcą już dłużej czekać na uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 11/21 i biorą sprawy w swoje ręce. 

Przygotowaliśmy więc krótki przewodnik dla wszystkich tych, którzy chcieliby już przygotować się do pozwania banku i uwolnienia od toksycznego kredytu. 

Analiza umowy kredytowej

Pierwszym i najważniejszym krokiem poprzedzającym pozwanie banku jest zweryfikowanie, czy w umowie frankowej znajdują się postanowienia niedozwolone, stanowiące podstawę roszczeń kredytobiorców. Proste wskazówki, jak to zrobić, znajdziesz tutaj. Analizę umowy można również zlecić kancelarii prawnej. Te, które specjalizują się w sprawach frankowych, co do zasady dokonują weryfikacji za darmo. Bezpłatną analizę można uzyskać na przykład tutaj

Wywiad z frankowiczem

Nie jest to punkt obowiązkowy przygotowania do pozwania banku i wiele kancelarii z niego rezygnuje, jednak w naszej ocenie warto jest zebrać informacje dotyczące tego, jak wyglądał sam proces zawarcia umowy i jej wykonywania. Niezależnie od poglądów prawników czy sądów co do tego, jakie informacje są ważne, a jakie nie, praktyka bywa różna. Zarówno sędziowie, jak i pełnomocnicy pytają na rozprawach o różne rzeczy, natomiast przeprowadzenie z frankowiczem rozmowy na temat tego, jak wyglądało zawarcie umowy, co było przedstawiane przed jej podpisaniem, o czym bank informował, itd., pozwala na podejście do każdej sprawy indywidualnie. Dzięki tego typu pytaniom, frankowicz wie też czego może spodziewać się na rozprawie, co sprawia, że mniej się stresuje przed rozprawą. W naszej kancelarii wstępne rozeznanie w tym, jak wyglądało zawieranie umowy z bankiem, polega na uzupełnieniu krótkiej ankiety dostępnej tutaj

Zaświadczenie dotyczące spłaty kredytu 

Dokument ten jest niezbędny w celu opracowania przez kancelarię prawną żądania pozwu. Dzięki niemu można zweryfikować podstawowe kwestie związane z kredytem, takie jak np. czy kapitał kredytu został już spłacony, czy spłaty następowały w złotych czy we frankach szwajcarskich, w jakiej walucie nastąpiła wypłata kredytu i czy kwota ta jest zgodna z kwotą wynikającą z umowy, jakie dodatkowe koszty ponosił frankowicz w toku wykonywania umowy, itd. 

Za zaświadczenie banki pobierają opłaty w różnych wysokościach, od 50 do nawet kilkuset złotych. Przeważnie jednak kwota ta wynosi ok. 200-300 zł. Wysokość opłaty zależy od banku. Istotne jest jednak to, aby uzyskane zaświadczenie było w miarę aktualne, najlepiej wydane maksymalnie dwa miesiące przed wniesieniem pozwu. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia znaleźć można w jednym z naszych wpisów. W razie wątpliwości kancelaria prawna pomoże przygotować tego typu wniosek. 

Dokumentacja dotycząca umowy

Najważniejszymi dokumentami niezbędnymi do przygotowania pozwu są: umowa kredytowa, regulaminy dołączone do umowy, aneks do umowy (jeśli był zawierany) oraz zaświadczenie dotyczące spłaty kredytu, o którym mowa powyżej. Najprościej i najbezpieczniej jest zgromadzić wszystkie dokumenty dotyczące kredytu, jakie posiada frankowicz. Pomocne może okazać się sprawdzenie na ostatnich stronach umowy, jakie bank wskazał załączniki. Oczywiście nie zawsze frankowicz dysponuje kompletem dokumentacji – czasem zdarza się bowiem, że bank wcale nie przekazał wszystkich dokumentów (przeważnie dotyczy to regulaminów). W takiej sytuacji należy skontaktować się z kancelarią prawną i ustalić dalszy tok postępowania. Czasem bowiem regulamin jest konieczny do ustalenia zasad wypłaty czy spłaty kredytu i wówczas jego posiadanie jest niezbędne. Doświadczona kancelaria, mająca do czynienia z umowami frankowymi z różnych banków i z różnych okresów, będzie najlepiej wiedziała, w jakim przypadku i jakie dokumenty są niezbędne. 

Wybór kancelarii prawnej

Reprezentowanie przez radcę prawnego w sporze z bankiem nie jest obowiązkowe, jednakże nie są to sprawy łatwe, więc warto mieć wsparcie fachowca, który nie tylko będzie najlepiej wiedział jak prawidłowo skonstruować żądanie pozwu i jakie argumenty prawne podnieść, ale również będzie zaznajomiony z typowymi dla procesów sądowych instytucjami, terminami, itp. Proces wyboru kancelarii prawnej powinien być poprzedzony rozmową z prawnikiem, który będzie zajmował się sprawą. Wiedza i doświadczenie są ważne, ale jako ludzie o wiele lepiej czujemy się w towarzystwie osób, które w jakimś sensie „lubimy”. Należy więc uważać na tzw. kancelarie, które zajmują się pozyskiwaniem klientów i przekazywaniem ich prawnikom, z którymi współpracują. O tym, na co jeszcze warto zwrócić uwagę przy wyborze prawnika, pisaliśmy w jednym z naszych wpisów

Kwestie finansowe

Nieodłącznym, początkowym elementem pozwania banku jest poniesienie dodatkowych opłat (sądowych oraz ewentualnie wynagrodzenie kancelarii prawnej). Warto zatem zapoznać się z tym, jak mogą kształtować się koszty postępowania, aby przygotowanym na taką ewentualność. W naszym wpisie można znaleźć ogólne informacje dotyczące kwestii finansowych, aczkolwiek kwoty te mogą się różnić w danym stanie faktycznym. 

Powyższe wytyczne powinny być przydatną wskazówką do tego jak przygotować się do pozwania banku, aby po wyborze kancelarii prawnej, skrócić trochę okres oczekiwania na wniesienie sprawy do sądu.